Wowglass Privacyverklaring – Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze wetgeving dient ook door Wowglass in acht genomen te worden in relatie tot het werken met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk met welke persoonsgegevens Wowglass werkt en waarvoor en op welke wijze de persoonsgegevens worden gebruikt.

Persoonsgegevens, verwerkingsdoel en bewaartermijn.

Wowglass heeft een email-adressenbestand uitsluitend voor het informeren van belangstellenden via nieuwsbrieven over exposities waaraan Wowglass deel neemt. Deze persoonsgegevens worden voor geen enkel doel aan derden verstrekt.

Wowglass werkt niet samen met organisaties die persoonsgegevens verwerken in opdracht. Op verzoek worden deze persoonsgegevens binnen 1 week na melding verwijderd uit het bestand. Zodra Wowglass besluit de activiteiten te staken door uitschrijving bij de de KVK en opheffen van de website www.wowglass.nl zullen de betrokkenen hiervan op de hoogte worden gesteld en zal het volledige email adressenbestand worden verwijderd.

Rechten van betrokkenen en klachten.

Personen wiens gegevens wij bewaren hebben het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoek hiertoe kan worden gericht aan Fons Uijtdehaag via email: fons@wowglass.nl

In geval van klachten mbt het privacy beleid van Wowglass gelieve contact op te nemen met fons@wowglass.nl of met het Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 – 2509 AJ DEN HAAG, tel. 088 – 1805 250.

Scroll to top